Ajankohtaista
Miten saadaan koko kaupunki liikkumaan enemmän?
Wednesday, 06 November 2013 18:37

Taneli Tiilikainen

Valokuvat: Niklas Meltio

SportCityNet –projektissa etsitään menestystekijöitä, joiden avulla koko kaupunki saadaan liikkumaan enemmän. Projektin tapaamisessa Enschedessä, Hollannissa kuultiin useita innovatiivisia esimerkkejä kaupungeista, joissa on ajateltu asukkaiden liikkumisen lisäämistä uusilla tavoilla. Suomesta tapaamisessa esillä oli Tampere ja rakentumassa oleva Vuoreksen asuinalue.

Myös esimerkit Bulgarian Varnasta ja Iso-Britannian Liverpoolista olivat innostavia: niissä kaupunkilaisia liikutettiin ammattilaisvalmentajien ja huippu-urheilijoiden voimin. Tanskassa liikkeen lisäämiseen on luotu kansallinen projekti, jonka keskeisin saavutus on ollut 45 minuutin liikunnan lisääminen koulupäivään - lain voimalla. Se tuo mukanaan mahdollisuuksia myös urheiluseuroille.

Read more...
 
Tuore selvitys avaa vaikuttavuuden arvioinnin maailmaa
Wednesday, 09 October 2013 15:55

Taneli Tiilikainen

Perinteisin keinoin toimintaansa rahoittavat yhdistykset eivät ole olleet kovin innokkaita toimintansa vaikuttavuuden arvioinnissa. Kansalaistoiminnan perusperiaatteisiin kuuluu, että toiminta tuottaa yleistä hyvää ja yhteiskunta tukee toimintaa suhteellisen väljiin kriteereihin nojautuen. Ja näin sen pitää ollakin, muuten kyse ei ole vapaasta kansalaistoiminnasta, vaan julkisen sektorin jatkeesta.

Kun yhdistys valitsee palveluiden tuottamisen yhteistyössä kunnan tai yksityisen sektorin kanssa, on odotettavaa, että tilaaja haluaa tietää tarkasti, miten palvelu edistää hänen haluamiaan tavoitteita. Tällöin myös toiminnan vaikuttavuuden arviointi nousee keskeiseen rooliin. Ilman tavoitteita, ei voida arvioida vaikuttavuutta. Kun tavoitteet ovat selvillä, on tärkeää oppia ymmärtämään prosessi, jonka kautta vaikutukset syntyvät. Vasta tämän jälkeen on mahdollista ymmärtää, mikä toiminta johtaa tiettyihin tuloksiin ja vaikuttavuuteen.

”Kun toiminta on tavoitteellista, ammatillista ja kuntouttavaa, sitä ei voi jättää harrastajien varaan. Siksi pitää pystyä mittaamaan hyvinvointivaikutuksia. Rahahanat olisivat eri tavalla auki, jos niitä voitaisiin samalla tavalla osoittaa kuin tablettilääkkeen vaikutus.”
- Kunnan kulttuuritoimen edustaja

Read more...
 
Se joku, joka on enemmän
Tuesday, 11 June 2013 13:28

Elina Vanhapiha
Valokuvat: Riikka Hurri ja Niklas Meltio

Läntisen tanssin aluekeskuksessa palvelutuotantoa on kehitetty tavoitteellisesti perustoiminnan ohella. Lähtötilanteessa yhdistyksellä oli paljon tekijöitä ja osaamista, jotka pitäisi valjastaa käyttöön siten, ettei taiteilijoiden tarvitsisi olla pätkätöissä tai työttömänä. Vuonna 2005 keskityttiin tanssin tuotantoon ja organisaation rakentamiseen, 2007 mukaan tuotiin pienimuotoisia palvelutuotteita, 2010 alettiin keskittyä entistä tehokkaammin myös henkilökohtaiseen pitkän tähtäimen työsuunnitteluun.

Läntisen tanssin aluekeskuksen toiminnanjohtaja Lotta Skaffari puhui Kolmannen lähteen huipennuksessa 16.5.2013 aiheesta "Palvelu ei synny hyvästä tahdosta - tuotantokoneiston pitää olla kunnossa".


Lotta Skaffari

Read more...
 
HJK on enemmän kuin jalkapalloseura
Tuesday, 11 June 2013 12:28

Taneli Tiilikainen
Valokuvat: Riikka Hurri

Kun HJK:ssa oli tehty 10 vuotta putkeen huonoja taloudellisia tuloksia, seurassa havahduttiin miettimään, voisiko se olla vaikuttavampi toimija yhteisössään ja saada samalla lisää resurssia ydintoimintaansa. Seura otti tavoitteekseen liikuttaa kaikkia 3-vuotiaista ikäihmisiin. Muutaman vuoden kuluttua oltiin tilanteessa, että pääosa seuran tuloista muodostui sen tuottamista hyvinvointipalveluista. Silti seura tunnetaan ennen kaikkea menestyvänä jalkapalloseurana.

Aki Riihilahti puhui Kolmannen lähteen huipennuksessa otsikolla "Palvelutoiminnan tulee olla kannattavaa".


Read more...
 
Kumppanuus vaatii tavoitteita ja aikaa tekemiseen
Tuesday, 11 June 2013 11:28

Pirita Tolvanen
Valokuvat: Riikka Hurri

Kumppanuuteen keskittyi kaksi Kolmannen lähteen huipennuksen puheenvuoroa 16.5.2013.

Maria Hyökyvaara kertoi Lenkkiteatterista, vuonna 2009 perustetusta yhdistyksestä, jonka toimintaan kumppanuus liittyy olennaisesti. Lenkkiteatteri ei pysty tällä hetkellä kuvittelemaan kumppania, joka ei olisi heille kiinnostava. Jukka Kyöstilä koripalloseura Kouvoista kertoi Point-kerhosta, lasten maksuttomasta matalan kynnyksen liikuntakerhosta, joka on syntynyt kolmen seuran kumppanuuden ansiosta.


Maria Hyökyvaara ja Lenkkiteatterin näyttelijät

Jukka Kyöstilä

Read more...
 
Tahtotila on yhdistyksen palvelutuotannon tärkein edellytys
Tuesday, 11 June 2013 11:26

Taneli Tiilikainen, Pirita Tolvanen & Arsi Veikkolainen
Valokuvat: Riikka Hurri

Kun puhutaan palvelutuotannon edellytyksistä, Kolmas lähde on määritellyt tahtotilan kaikkein keskeisimmäksi. Yhdistyksen sisäinen tahtotila palveluiden tuottamiseen vaatii ylläpitoa ja tavoitteiden asettamista. Palvelutuotantoon ei kannata lähteä, jos tahtotila ei ole kunnossa. Espoolaisen uintiseura Cetuksen toiminnanjohtaja Johanna Vartiainen käsitteli puheenvuorossaan seuran sisäistä tahtotilaa tuottaa palveluita kaupungin kanssa yhteistyössä.

Yhteiskunnallinen tahtotila määrittää sitä, minkälaisia palveluita asukkaille tarjotaan. Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso puhui laajemmasta yhteiskunnallisesta tahdosta panostaa asukkaidensa hyvinvointiin ja sosiaalisen pääoman edistämiseen. Tähän välineitä voivat olla niin kulttuuri, liikunta kuin nuorisotyökin.


Read more...
 
Casebook julkaistu!
Thursday, 16 May 2013 08:30

Kolmannen lähteen kirja "Yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa - ja toteuttamassa itseään", julkaistiin 15.5. Espoon Hanasaaressa osana hankkeen huipennusta.

77 casekuvauksesta koostuva Casebook on ideapankki kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloille sekä laajemminkin, kohdeyleisönään niin kunnat kuin yhdistyksetkin. Kirjan voi ladata itselleen verkkoversiona, tai tulla hakemaan itselleen kauniina konkreettisena kappaleenaan jostain tapahtumasta, jossa Kolmas lähde on niitä jakamassa. Myös painettu versio on saatavilla; sitä voi tiedustella itselleen Kolmas lähde -tiimiläisiltä.


Kolmas lähde -tiimi ja uunituore Casebook.

Hyvinvointia luovat ratkaisut syntyvät rohkeista kokeiluista, jotka pureutuvat ihmisten tämän hetken tarpeisiin ja ennakoivat tulevia. Kulttuurin ja taiteen, liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön parissa ihmiset voivat toteuttaa itseään sekä olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Alat kytkeytyvät vahvasti myös hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.

Kolmannen lähteen Casebook kokoaa yhteen keskeisimmät löydökset Kolmas lähde -hankkeen matkalta vuosina 2008-2013: Sosiaalisia innovaatioita, käytäntöjä, palvelumalleja, oppeja ja siltoja sudenkuoppien yli.

Kirjassa esittäytyy 54 eri yhdistystä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilta. Mukana on myös 16 eri alojen asiantuntijaa ja heidän TOP 5 -listansa Casebookin kiinnostavimmista, innovatiivisimmista, toimivimmista ja monistuskelpoisimmista käytännöistä.

Kirjan casekuvaukset jakautuvat 8 sisältöosion alle:

  • Perhe voi yhdessä hyvin
  • Koulun arki muuttuu
  • Kouluun mahtuu koko yhteisö
  • Nuoret käärivät hihat
  • Kulttuuri ja liikunta auttavat työyhteisöä oppimaan
  • Ikääntyneet eivät ole yhtenäinen ryhmä
  • Hanke mahdollistaa mahdottoman kokeilun
  • Palvelut ponnistavat monen alan yhteistyöstä

Lataa julkaisu pdf-muodossa


 
Seurat uudessa roolissa - hyvinvointipalvelujen tuottajina
Tuesday, 07 May 2013 09:46

Taneli Tiilikainen
Valokuvat Niklas Meltio

Perustoiminta on kaikille urheiluseuroille tuttua, palvelutoiminta monelle uutta. Palvelutoiminta tuo mukaan uusia asioita ja toimintalogiikkaa sekä vaatii toisenlaista tahtoa. Nämä voivat saada aikaan jännitteitä seuran sisällä. Liiketoiminnasta tutut mausteet edellyttävät ammattimaista suhtautumista toimintoihin. Samalla seuran harkittavaksi tulee, kannattaako vapaaehtoisvoimia sitoa tällaiseen toimintaan.

Kolmannen lähteen projektipäällikkö Taneli Tiilikainen käsittelee artikkelissa urheiluseurojen palvelutoimintaa liikunta-alan näkökulmasta.


Pieksämäen Tsemppi ja fitvolley-tunti oli mukana Itä-Suomen ja Kainuun Liikunnan kehittämishankkeessa 2009-2012.

Urheiluseura perustetaan useimmiten yleishyödyllistä tarkoitusta varten. Seuran toimet kumpuavat jäsenistön tarpeista ja toimintaa pyöritetään etupäässä vapaaehtoisvoimin. Kunnalta saadaan toiminta-avustusta ja kohtuuhintaisia tiloja. Satunnaisilla talkoilla ja seuran tapahtumissa myytävillä tuotteilla täytetään budjetin tulopuolta. Yhteistyökumppanit ja jäseniltä kerätyt harrastusmaksut täydentävät taloudellisen yhtälön. Jäsenistö on ohjaksissa, ja päättää, mihin suuntaan seuraa viedään. Tämä on perinteinen, hieman idealistinen kuva urheiluseurasta.

ESR-raha on viimeisen reilun viiden vuoden aikana houkutellut kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksiä astumaan tutuista raameista hyvinvointipalvelun tuottajan rooliin. 152 yhdistystä, joista suuri osa liikunta-alalta, on kokeillut tänä aikana palvelujen tuottamista. Tällöin toiminta on perinteisestä poiketen suuntautunut yhdistyksestä ulospäin - sen jäsenistön ulkopuolelle.


Jyväskylän Voimistelijat -79 ry kaikenikäisille tarkoitettuine voimisteluryhmineen oli mukana Manner-Suomen Liikunnan kehittämishankkeessa 2008-2011.

Read more...
 
Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Handelberg: Kaikki organisoituminen liittyy arvoihin vetoamiseen
Thursday, 11 April 2013 14:11

Nelli Kuokka

Se, mikä oli osaamista vuonna 1986, on vitsi tänään. Mikä on muuttunut, kun yrittäjyydestä pitää puhua kouluissakin? Miten Berliinin muurin murtuminen meihin vaikuttaa? Viimeisten 20 vuoden aikana on tapahtunut arvo- ja käyttäytymismaailman radikaali muutos.

20 vuotta sitten puolet maailman väestöstä kuului sosialistisiin ja kommunistisiin yhteiskuntajärjestelmiin. Maailma oli kuluttaja- ja markkinavetoisuuden suhteen huomattavasti staattisempi paikka kuin nyt. Elettiin enemmän kansallisesti suljettujen ja kollektiivisesti poliittisesti ohjattujen markkinoiden aikaa.

Kun nämä järjestelmät menettivät merkityksensä ja ihmiset siirtyivät tukemaan kuluttaja- ja markkinavetoista järjestelmää, maailmanlaajuinen muutos on ollut nopea.

 

Read more...
 
StreetMekassa voi pelata katukoripalloa ympäri vuoden
Thursday, 31 January 2013 22:46

Pirita Tolvanen

StreetMekka on kulttuuritalo Kööpenhaminassa vanhassa tehdastilassa, joka tarjoaa tilat ja mahdollisuuksia katukulttuurille ja –liikunnalle. Uudenlaisessa kulttuuritalossa tarjotaan nuorille muun muassa katukoripalloa, streetdancea, breakdancea, parkouria ja DJ-koulutusta. Läheisyydestä löytyy skeittiparkki.

StreetMekka
Lasse Kofod / StreetMekka

StreetMekan tarina alkoi kahden nuorukaisen, Samirin ja Khuramin, kirjeestä GAM3-järjestölle. He olivat kyllästyneitä huonoon säähän ja unelmoivat paikasta, jossa voisi pelata koripalloa ympäri vuoden kavereiden kanssa. GAM3 aloitti neuvottelut Kööpenhaminan kaupungin kanssa, kaupunki järjesti tilat, ja StreetMekka syntyi.

Read more...
 
Kouvolan kulttuuritoimi lähti rakentamaan uutta kaupunkia yhdistysten kanssa
Tuesday, 29 January 2013 17:42

Nelli Kuokka

Kouvolan kaupungin kulttuuritoimi lähti vuonna 2010 mukaan Salon kaupungin hallinnoimaan valtakunnalliseen Hymykuopat-hankkeeseen. Tarkoituksena oli kehittää taide- ja kotiseutuyhdistyksissä palvelutuotteita, jotka kiinnostavat ja hyödyttävät kuntaa. Uusi Kouvola oli juuri syntynyt kuuden kunnan yhdistymisen myötä, ja kulttuurijohtaja Anne Eriksson näki hankkeen mahdollisuutena ja työkaluna rakentaa uutta kaupunkia ja päästä tekemään töitä yhdistysten kanssa.Hymykuopat-hankkeessa, jossa Kouvolan kaupunki oli mukana, kehitettiin hyvinvointipalveluja muun muassa vanhuksille. Valokuvaaja Niklas Meltio

Read more...
 
Sauvoilla teatteriin! Iloinen ennakkoluulottomuus ohjaa Lenkkiteatteria
Wednesday, 12 December 2012 22:49

Pirita Tolvanen

Hyvä idea!Lenkkiteatteri on vuonna 2009 perustettu vapaa ammattiteatteri Helsingissä. Sen toiminta keskittyy kahdelle näyttämölle, mutta toiminnan periaatteena on tarjota katsojille muutakin kuin pelkkä esitys jossa yleisö istuu paikoillaan.

Lenkkiteatteriin lipun ostaessaan pääsee ohjatulle sauvakävelytunnille tai pelaamaan mölkkyä – teatteriesityksen lisäksi. Lenkkiteatterin toimintaa ylläpitää voittoa tavoittelematon, ”ahkerasti lottoava” yhdistys, joka yhdistää sujuvasti liikunnan ja kulttuurin ja kannustaa muitakin samaan.

 

”Lenkkiteatterin tavoitteena on aina kokonaisvaltainen teatteritapahtuma. Ei koskaan vain pelkkä esitys”, kuvaa teatterin taiteellinen ja tuotannollinen johtaja Maria Hyökyvaara. Tämä lähestymistapa on ollut mukana alusta asti. Lenkkiteatterin olemukseen kuuluu tiiviisti monenlainen yleisötyö: se haluaa olla läheisessä kontaktissa yleisöönsä.

Read more...
 
Markkinoistuminen ja kolmas sektori
Wednesday, 12 December 2012 10:54

Arsi Veikkolainen

Markkinoistuminen tulee kolmannelle sektorille. Se näkyy muun muassa ammattimaistumisena, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisena sekä markkinointina. Onko kolmannella sektorilla tässä kehityksessä sananvaltaa? Millä tavoin sektorin tulisi toimia?

Kymmenes ISTR (International Society for Third Sector) -konferenssi 10.-13.7.2012 keräsi Sienaan liki 600 tutkijaa ja asiantuntijaa ympäri maailman vaihtamaan ajatuksia demokratisoitumisen, markkinoistumisen ja kolmannen sektorin suhteista.

Read more...
 
Hankintasopimuksessa riski ja voiton mahdollisuus kohdistuvat palvelun tuottajaan
Tuesday, 04 December 2012 15:21

Nelli Koivisto

Jos sopimuksen pääasiallinen tarkoitus on sopia palvelun ostamisesta, on kysymys hankintasopimuksesta, oli sopimuksen nimi mikä tahansa. Mitä enemmän tullaan sanelusopimukseen, jossa toinen osapuoli määrittää mitä tehdään, sitä enemmän tullaan hankintasopimuksen puolelle. Hankinnasta sovittava korvaus ei ole kuitenkaan aina rahasuoritus vaan taloudellinen arvo, kuten maksuton tila, jonka tuottaja saa käyttöönsä.

Read more...
 
Yhteistyösopimuksessa on kysymys yhteisestä riskien hallinnasta
Tuesday, 04 December 2012 15:18

Nelli Koivisto

Sopimusoikeudelliset asiat nousevat yhä enemmän esiin myös yhdistysten toiminnassa. Jos yhdistyksen ja kunnan välisen sopimuksen sisältö on palvelun ostaminen, on ihan sama, miksi sopimus nimetään. Vaikka se olisi nimeltään avustussopimus tai yhteistyösopimus, hankintalain mukaan on kyse hankintasopimuksesta ja lain soveltamisalaan kuuluvasta asiasta. Yhteistyösopimuksessa kummallakin osapuolella on tavoitteisiin liittyviä velvoitteita, toimenpiteitä ja kustannusvastuuta. Yhteistyösopimuksessa on kysymys yhteisestä riskien hallinnasta.

Read more...
 
Harkitse mahdollisuutesi tarjota uskottava lupaus tarjouskilpailussa
Tuesday, 13 November 2012 14:16

Nelli Koivisto

Hankintojen lähtökohtana on se, että tarjouspyynnöstä käy selkeästi ilmi, mitä pitää tarjota: Ostajan pitää kertoa, mikä hankinnan kohde on ja määrittää sisältö, jolloin tarjoaja voi arvioida hinnan. Tarjouspyynnöstä tulee myös käydä ilmi, millä perusteella paras tarjous valitaan. Yhdistyksen kannattaa punnita tarkkaan mahdollisuutensa tarjota uskottava lupaus, sillä tarjous on sitova.

”Yhdistyksen tulee tarjousta tehdessään huomioida ainakin kolme asiaa: 1. tarjouksen voimassaolo, 2. hinta ja mitä se pitää sisällään ja 3. tärkeimmät sopimusehdot”, tiivisti PTCServices Oy:n asiantuntija, juristi Saila Eskola.

 

Read more...
 
Tasapuolisen kohtelun periaate ohjaa myös pienhankintoja
Tuesday, 13 November 2012 14:12

Nelli Koivisto

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistykset tuottavat tyypillisesti palveluja, jotka ovat julkisen hankintatoimen näkökulmasta niin sanottuja pienhankintoja. Toisin sanoen ne eivät ylitä kansallisia kynnysarvoja. Vaikka pienhankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, niitä ohjaavat periaatteet tulevat lainsäädännöstä.

Parolan koulun liikuntakerho / Hattula. Valokuvaaja Niklas Meltio
Tyypillisiä pienhankintoja, joita kunta ostaa yhdistykseltä, on esimerkiksi uimakoulutoiminta. Kuvassa
Parolan koulun liikuntakerho (KOLIKO-hanke). Valokuvaaja Niklas Meltio.

”Hankintalainsäädäntö perustuu avoimuuteen. Taustalla on ajatus, että kun julkisilla rahoilla tehdään jotain, erilaisilla toimijoilla pitäisi olla mahdollisuus päästä mukaan tarjoamaan palveluja. On luotu pelisäännöt siihen, miten kilpailutus viedään läpi. Pelisäännöillä pyritään turvaamaan hinta-laatu -suhteeltaan mahdollisimman hyvien tuotteiden ja palvelujen saaminen”, kuvasi PTCServices Oy:n asiantuntija, juristi Saila Eskola.

Read more...
 
Lasten liikuntakerho saa kolme seuraa puhaltamaan yhteen hiileen
Monday, 12 November 2012 22:50

Pirita Tolvanen

Hyvä idea!Kouvolassa Point-kerho innostaa lapset liikkumaan ilman sitoutumista lajikohtaiseen, kilpailupainotteiseen harjoitteluun. Kerho koostuu monipuolisista sisällöistä, joilla tähdätään liikunnallisen elämäntavan vakiinnuttamiseen myös niille lapsille, jotka eivät muuten liiku.

Taustalla on kolme eri lajeihin keskittynyttä urheiluseuraa, jotka ovat kerhon muodossa tarttuneet yhteiskunnalliseen haasteeseen. Vastuut on jaettu kaikkien kesken eikä kukaan saa käyttää kerhoa pelkästään omaan jäsenhankintaansa. Kerhon kautta seurat saavat päätoimisia työntekijöitä sekä lisää harrastajapohjaa kaikille lajeille.

Vuonna 2008 Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ja koripalloseura Kouvot hakivat toisistaan tietämättä rahoitusta ELY-keskuksesta samansuuntaiselle liikunnalliselle iltapäiväkerhotoiminnalle. Tuolloin lääninhallituksessa työskennellyt Antti Blom (nyk. Liikkuva koulu –hankkeen hankepäällikkö) ehdotti samankaltaisten hakemusten yhdistämistä. Näin sai vuonna 2009 alkunsa kerho, jota Kouvot kehitti myös osana Liikunnan kehittämishanketta vuosina 2008-2011. Mukaan kerhon käynnistämiseen tuli myös jalkapalloseura Myllykosken Pallo, jolla oli kymmenen vuoden kokemus vastaavasta liikuntakerhotoiminnasta alueen kouluilla.

Read more...
 
Tampere ostaa kulttuurialan toimijoilta palveluja vanhuksille
Monday, 15 October 2012 12:50

Päivi Kapiainen-Heiskanen

Elina Willberg Tampereen kaupungista. Valokuvaaja: Johanna Kinnari

”Kulttuuritoimijoiden yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa on mitä parhainta hallintorajat ylittävää yhteistyötä, jossa katsotaan kansalaisten tarpeita ja ohitetaan hallintorakenteet”, koordinaattori Elina Willberg Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen tilaajayksiköstä sanoo.

Viime vuonna päättynyt, 2,5 vuotta kestänyt Kulttuurikaari -hanke toi kulttuuria ja liikuntaa erityisesti laitoshoidossa olevien ikäihmisten ulottuville. Nyt kulttuuri ja liikunta halutaan pysyväksi osaksi ikäihmisten elämää, asuivatpa he sitten palvelutalossa, laitoshoidossa tai omassa kodissaan.

Tavoitteena on kehittää yhteistyölle pysyvä hallinnollinen rakenne, suunnitella toimintatapoja ja rahoitusta.

"Toki vanhusten palvelu- ja päiväkeskuksissa sekä vanhainkodeissa on vieraillut aina esiintyviä taiteilijoita, mutta usein vierailijat ovat olleet harrastelijoita, jotka ovat toimineet vapaaehtoispohjalta. Nyt mukana on ammattitaiteilijoiden yhdistyksiä ja osuuskuntia, joiden kanssa solmitaan sopimukset ostopalveluista. Tällä hetkellä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut hankkii eri kohderyhmille palveluja oman tuotannon lisäksi. Tavoitteena on, että mukaan otetaan myös uusia, pieniä toimijoita", Willberg sanoo.

Read more...
 
Kulkiessa kohti uudenlaista maailmaa
Thursday, 04 October 2012 15:00

Arsi Veikkolainen

Kolmas lähde on teettänyt selvityksen, jossa arvioidaan kehittämisohjelmassa hyvinvointipalveluita kehittäneiden yhdistysten toimintaa. Selvitys purkaa näkyväksi palvelujen alat, kohderyhmät sekä kumppanuuden elementit. Selvityksestä käy ilmi, että hankerahoituksen turvin yhdistykset ovat pystyneet kehittämään uusia ja monenlaisia myönteisiä vaikutuksia tuottavia palvelutoimintoja. Ilman rahoitusta useat näistä olisivat jääneet toteutumatta ja moni työllistynyt olisi saattanut jäädä ilman työtä. Tulevaisuudessa siintää maailma, jossa yhdistysten rooli kunnan palvelujen tuottajana on merkittävä. Yhdistykset ovat tarttuneet vahvasti tähän tehtävään.

Kohti uudenlaista maailmaa -selvitys
Selvitys löytyy täältä!

Hyvinvointipalvelutoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa yhdistys tuottaa vastikkeellisesti ostopalveluna, yhteistyösopimuksella tai suoraan asiakkaalle myytävän palvelun, jonka tarkoitus on edistää hyvinvointia. Palvelutoiminta tukee yhdistyksen perustoimintaa ja tuo hyvinvointia myös ympäröivälle yhteisölle.

Vuosina 2007-2013 ESR-kehittämisohjelmassa 150 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistystä on kehittänyt hyvinvointipalvelumalleja hankerahoituksen voimin. Usein parjattu hanketoiminta on byrokratialtaan raskasta, mutta sen mukanaan tuomat vaikutukset ovat pääosin myönteisiä.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4