Ajankohtaista
Syksyn 2013 koulutukset
Monday, 26 August 2013 16:04

Kolmas lähde järjestää syksyn aikana koulutusta yhdistysyrittäjyydestä, vaikuttavuudesta sekä yhdistysten hyvinvointipalveluiden mahdollisuuksista. Kaikki koulutukset ovat suunnattu yhdistysten edustajille!

Koulutukset eivät ole suoraa jatkoa Kolmannen lähteen aiemmin järjestämille Polku-koulutuksille, mutta erityisesti vaikuttavuuden arviointiin keskittyvä koulutus täydentää hyvin Polku-koulutusten antia. Yhdistysyrittäjyys-valmennus on suunnattu eritoten yhdistystoimijoille, jotka ovat vasta tutustumassa yhdistysten palvelutoiminnan maailmaan ja palveluiden kehittämiseen. Vaikuttavuus-koulutus soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat konkreettisia välineitä toiminnan vaikutusten seurantaan.

Millainen on yhdistysyrittäjän identiteetti? Miten yhdistyksen tahtotilaa palveluiden tuottamisen suhteen voidaan kartoittaa ja ylläpitää? Millaista osaamista palvelutuotannossa tarvitaan? Miten palveluita kehitetään ja miten ne nivoutuvat yhdistyksen tavoitteisiin? Millaisia hyviä esimerkkejä jo löytyy kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilta?

Yhä useammin yhdistyksissä pohditaan palvelutuotantoa varainhankinnan muotona. Eikä ihme: Yhdistyksistä löytyy paljon osaamista, jota tarvitaan uudenlaisten hyvinvointia lisäävien palveluiden tuottamisessa.

Lataa esite

Hae mukaan yhdistysyrittäjyysvalmennukseen 16.9.2013 mennessä!

Huom. Haku valmennukseen Pienyrityskeskuksen verkkosivujen kautta

 

Millainen vaikutustarina sinun yhdistykselläsi on? Mihin suuntaan se ohjaa?

Työpajakoulutuksessa tutustutaan vaikuttavuuden arviointiin toiminnan ohjauksen välineenä. Vaikutusten suunnittelu ja arviointi edistää oppimista omasta toiminnasta ja sen suhteesta erilaisiin sidosryhmiin. Arviointia voidaan toteuttaa osana arjen työtä ja kaikki organisaatiossa voivat olla osallisina siinä. Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen oman toiminnan ohjaamis- ja kehittämistarkoituksiin ja sidosryhmäviestintään parantaa palvelujen laatua.

Lataa esite

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 18.9.2013 mennessä!

Huom. Ilmoittautuminen koulutukseen Pienyrityskeskuksen verkkosivujen kautta

 

Haku koulutukseen käynnistyy syyskuussa; lisätiedot syyskuun uutiskirjeessä!

 
Uusi julkaisu: Palkkatyössä kolmannella sektorilla
Monday, 26 August 2013 15:04

Työ- ja elinkeinoministeriön uusi julkaisu käsittelee aiemmin Suomessa tutkimatonta aihetta, josta kansainvälistäkin tutkimusta on niukasti. Kolmannen sektorin palkkatyö on lisääntynyt nopeasti erityisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen, jolloin kunnat alkoivat ulkoistaa toimintojaan kolmannelle sektorille. Järjestöt saivat aiempaa merkittävämmän roolin valtion, kuntien ja Euroopan Unionin kumppaneina työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan toteuttamisessa. Tämä toi sektorille uutta projektirahoitusta ja palkkatuettua työtä.

Kolmannella sektorilla työskennellään usein palveluyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan leikkauspisteessä, minkä ominaispiirteitä tutkimus analysoi.

Lataa julkaisu (pdf)

Kolmannen sektorin työllistävä vaikutus on kasvanut viime vuosina nopeasti. Suomessa kolmannen sektorin työvoima on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kasvanut 70 %. Samalla työnantajina toimivien järjestöjen määrä on kaksinkertaistunut. Vuonna 2011 kolmannella sektorilla tehtiin palkkatyötä 77 000 henkilötyövuotta, joka vastaa n. 5 % kansantalouden palkkatyöpanoksesta.

Read more...
 
Se joku, joka on enemmän
Tuesday, 11 June 2013 13:28

Elina Vanhapiha
Valokuvat: Riikka Hurri ja Niklas Meltio

Läntisen tanssin aluekeskuksessa palvelutuotantoa on kehitetty tavoitteellisesti perustoiminnan ohella. Lähtötilanteessa yhdistyksellä oli paljon tekijöitä ja osaamista, jotka pitäisi valjastaa käyttöön siten, ettei taiteilijoiden tarvitsisi olla pätkätöissä tai työttömänä. Vuonna 2005 keskityttiin tanssin tuotantoon ja organisaation rakentamiseen, 2007 mukaan tuotiin pienimuotoisia palvelutuotteita, 2010 alettiin keskittyä entistä tehokkaammin myös henkilökohtaiseen pitkän tähtäimen työsuunnitteluun.

Läntisen tanssin aluekeskuksen toiminnanjohtaja Lotta Skaffari puhui Kolmannen lähteen huipennuksessa 16.5.2013 aiheesta "Palvelu ei synny hyvästä tahdosta - tuotantokoneiston pitää olla kunnossa".


Lotta Skaffari

Read more...
 
HJK on enemmän kuin jalkapalloseura
Tuesday, 11 June 2013 12:28

Taneli Tiilikainen
Valokuvat: Riikka Hurri

Kun HJK:ssa oli tehty 10 vuotta putkeen huonoja taloudellisia tuloksia, seurassa havahduttiin miettimään, voisiko se olla vaikuttavampi toimija yhteisössään ja saada samalla lisää resurssia ydintoimintaansa. Seura otti tavoitteekseen liikuttaa kaikkia 3-vuotiaista ikäihmisiin. Muutaman vuoden kuluttua oltiin tilanteessa, että pääosa seuran tuloista muodostui sen tuottamista hyvinvointipalveluista. Silti seura tunnetaan ennen kaikkea menestyvänä jalkapalloseurana.

Aki Riihilahti puhui Kolmannen lähteen huipennuksessa otsikolla "Palvelutoiminnan tulee olla kannattavaa".


Read more...
 
Kumppanuus vaatii tavoitteita ja aikaa tekemiseen
Tuesday, 11 June 2013 11:28

Pirita Tolvanen
Valokuvat: Riikka Hurri

Kumppanuuteen keskittyi kaksi Kolmannen lähteen huipennuksen puheenvuoroa 16.5.2013.

Maria Hyökyvaara kertoi Lenkkiteatterista, vuonna 2009 perustetusta yhdistyksestä, jonka toimintaan kumppanuus liittyy olennaisesti. Lenkkiteatteri ei pysty tällä hetkellä kuvittelemaan kumppania, joka ei olisi heille kiinnostava. Jukka Kyöstilä koripalloseura Kouvoista kertoi Point-kerhosta, lasten maksuttomasta matalan kynnyksen liikuntakerhosta, joka on syntynyt kolmen seuran kumppanuuden ansiosta.


Maria Hyökyvaara ja Lenkkiteatterin näyttelijät

Jukka Kyöstilä

Read more...
 
Tahtotila on yhdistyksen palvelutuotannon tärkein edellytys
Tuesday, 11 June 2013 11:26

Taneli Tiilikainen, Pirita Tolvanen & Arsi Veikkolainen
Valokuvat: Riikka Hurri

Kun puhutaan palvelutuotannon edellytyksistä, Kolmas lähde on määritellyt tahtotilan kaikkein keskeisimmäksi. Yhdistyksen sisäinen tahtotila palveluiden tuottamiseen vaatii ylläpitoa ja tavoitteiden asettamista. Palvelutuotantoon ei kannata lähteä, jos tahtotila ei ole kunnossa. Espoolaisen uintiseura Cetuksen toiminnanjohtaja Johanna Vartiainen käsitteli puheenvuorossaan seuran sisäistä tahtotilaa tuottaa palveluita kaupungin kanssa yhteistyössä.

Yhteiskunnallinen tahtotila määrittää sitä, minkälaisia palveluita asukkaille tarjotaan. Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso puhui laajemmasta yhteiskunnallisesta tahdosta panostaa asukkaidensa hyvinvointiin ja sosiaalisen pääoman edistämiseen. Tähän välineitä voivat olla niin kulttuuri, liikunta kuin nuorisotyökin.


Read more...
 
Casebook julkaistu!
Thursday, 16 May 2013 08:30

Kolmannen lähteen kirja "Yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa - ja toteuttamassa itseään", julkaistiin 15.5. Espoon Hanasaaressa osana hankkeen huipennusta.

77 casekuvauksesta koostuva Casebook on ideapankki kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloille sekä laajemminkin, kohdeyleisönään niin kunnat kuin yhdistyksetkin. Kirjan voi ladata itselleen verkkoversiona, tai tulla hakemaan itselleen kauniina konkreettisena kappaleenaan jostain tapahtumasta, jossa Kolmas lähde on niitä jakamassa. Myös painettu versio on saatavilla; sitä voi tiedustella itselleen Kolmas lähde -tiimiläisiltä.


Kolmas lähde -tiimi ja uunituore Casebook.

Hyvinvointia luovat ratkaisut syntyvät rohkeista kokeiluista, jotka pureutuvat ihmisten tämän hetken tarpeisiin ja ennakoivat tulevia. Kulttuurin ja taiteen, liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön parissa ihmiset voivat toteuttaa itseään sekä olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Alat kytkeytyvät vahvasti myös hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.

Kolmannen lähteen Casebook kokoaa yhteen keskeisimmät löydökset Kolmas lähde -hankkeen matkalta vuosina 2008-2013: Sosiaalisia innovaatioita, käytäntöjä, palvelumalleja, oppeja ja siltoja sudenkuoppien yli.

Kirjassa esittäytyy 54 eri yhdistystä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilta. Mukana on myös 16 eri alojen asiantuntijaa ja heidän TOP 5 -listansa Casebookin kiinnostavimmista, innovatiivisimmista, toimivimmista ja monistuskelpoisimmista käytännöistä.

Kirjan casekuvaukset jakautuvat 8 sisältöosion alle:

  • Perhe voi yhdessä hyvin
  • Koulun arki muuttuu
  • Kouluun mahtuu koko yhteisö
  • Nuoret käärivät hihat
  • Kulttuuri ja liikunta auttavat työyhteisöä oppimaan
  • Ikääntyneet eivät ole yhtenäinen ryhmä
  • Hanke mahdollistaa mahdottoman kokeilun
  • Palvelut ponnistavat monen alan yhteistyöstä

Lataa julkaisu pdf-muodossa


 
Seurat uudessa roolissa - hyvinvointipalvelujen tuottajina
Tuesday, 07 May 2013 09:46

Taneli Tiilikainen
Valokuvat Niklas Meltio

Perustoiminta on kaikille urheiluseuroille tuttua, palvelutoiminta monelle uutta. Palvelutoiminta tuo mukaan uusia asioita ja toimintalogiikkaa sekä vaatii toisenlaista tahtoa. Nämä voivat saada aikaan jännitteitä seuran sisällä. Liiketoiminnasta tutut mausteet edellyttävät ammattimaista suhtautumista toimintoihin. Samalla seuran harkittavaksi tulee, kannattaako vapaaehtoisvoimia sitoa tällaiseen toimintaan.

Kolmannen lähteen projektipäällikkö Taneli Tiilikainen käsittelee artikkelissa urheiluseurojen palvelutoimintaa liikunta-alan näkökulmasta.


Pieksämäen Tsemppi ja fitvolley-tunti oli mukana Itä-Suomen ja Kainuun Liikunnan kehittämishankkeessa 2009-2012.

Urheiluseura perustetaan useimmiten yleishyödyllistä tarkoitusta varten. Seuran toimet kumpuavat jäsenistön tarpeista ja toimintaa pyöritetään etupäässä vapaaehtoisvoimin. Kunnalta saadaan toiminta-avustusta ja kohtuuhintaisia tiloja. Satunnaisilla talkoilla ja seuran tapahtumissa myytävillä tuotteilla täytetään budjetin tulopuolta. Yhteistyökumppanit ja jäseniltä kerätyt harrastusmaksut täydentävät taloudellisen yhtälön. Jäsenistö on ohjaksissa, ja päättää, mihin suuntaan seuraa viedään. Tämä on perinteinen, hieman idealistinen kuva urheiluseurasta.

ESR-raha on viimeisen reilun viiden vuoden aikana houkutellut kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksiä astumaan tutuista raameista hyvinvointipalvelun tuottajan rooliin. 152 yhdistystä, joista suuri osa liikunta-alalta, on kokeillut tänä aikana palvelujen tuottamista. Tällöin toiminta on perinteisestä poiketen suuntautunut yhdistyksestä ulospäin - sen jäsenistön ulkopuolelle.


Jyväskylän Voimistelijat -79 ry kaikenikäisille tarkoitettuine voimisteluryhmineen oli mukana Manner-Suomen Liikunnan kehittämishankkeessa 2008-2011.

Read more...
 
Hae rahoitusta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhteisille hankkeille!
Monday, 15 April 2013 10:53

Valokuvaaja Niklas Meltio

Kehittämisohjelman haku 15.4.-17.5.2013

Kolmannen lähteen taustalla olevaan kehittämisohjelmaan "Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana" haetaan mukaan uusia hankkeita! Haun teemana ovat monialaiset ja poikkisektoraaliset hyvinvointipalvelut, joten haettavassa projektissa tulee olla mukana vähintään kaksi eri toimialaa. Rahoitusta voi saada esimerkiksi yhden kunnan alueella tapahtuva hanke, jossa mukana ovat kunta sekä paikallisia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksiä. Tarkoituksena on saada monialaisista palvelukokonaisuuksista joko käytännön kokemuksia tai selvitys- ja kartoitustietoa.

Haussa ovat suhteellisen pienet, selvitystyyppiset hankkeet, jotka toteutetaan lump sum eli kertakorvausmenettelyllä. Kertakorvausmenettelyllä rahoitettavan hankkeen julkisen rahoituksen enimmäismäärä on 50 000€.

Haussa haetaan kahdentyyppisiä selvitysprojekteja:

  1. Selvitys kartoittaa monialaisten yhteistyörakenteiden ja yhteisen palvelutuotannon haasteita ja esteitä eri menetelmin sekä tekee sen pohjalta oppaan/ohjeen/toimintamallin monialaiseen/poikkisektoraaliseen palvelutuotantoon.
  2. Selvityksenä toimii yhden alueen tai yhteistyöverkoston käytännön pilotointi, jonka lopputuloksena syntyy yhteistyörakenne ja toimintamalli hyödynnettäväksi muillakin alueilla sekä hanke- ja normaalitoiminnassa selvityksen jälkeen. Selvitysprojekti voi olla oppimisprosessi ja pilotti monialaisen yhteistyörakenteen muodostamisesta, mutta samalla se tuottaa yleisesti hyödynnettävän oppaan ja/tai mallin toiminnan edellytyksistä ja haasteista.

Projektissa tulee hyödyntää kehittämisohjelmassa jo toteutetuissa hankkeissa saavutettuja tuloksia, kehitettyjä toimintamalleja ja tehtyjä selvityksiä. Näitä listattuna alle.

Hakijan ohjeet, kehittämisohjelman kuvaus, haun teemat ja arviointikriteerit sekä kustannusmallia koskevat ohjeet löytyvät hakusivulta.

Hakemukset tulee tehdä sähköiseen EURA2007 -järjestelmään ja toimittaa myös allekirjoitettuna paperiversiona 17.5.2013 klo 16.15 mennessä Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon.

Tutustu myös näihin:

Kehittämisohjelman muut hankkeet vuosina 2007-2014

Kolmannen lähteen tuottamat selvitykset kehittämisohjelmasta ja siihen liittyvistä aiheista

Mitä ovat hyvinvointipalvelut? Käytännönläheisiä hyvinvointipalvelukuvauksia kehittämisohjelman yhdistyksiltä


Lisätiedot:

Ylitarkastaja Marika Lindroth,
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue,
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi,
puh. 0295 037 082

 
Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Handelberg: Kaikki organisoituminen liittyy arvoihin vetoamiseen
Thursday, 11 April 2013 14:11

Nelli Kuokka

Se, mikä oli osaamista vuonna 1986, on vitsi tänään. Mikä on muuttunut, kun yrittäjyydestä pitää puhua kouluissakin? Miten Berliinin muurin murtuminen meihin vaikuttaa? Viimeisten 20 vuoden aikana on tapahtunut arvo- ja käyttäytymismaailman radikaali muutos.

20 vuotta sitten puolet maailman väestöstä kuului sosialistisiin ja kommunistisiin yhteiskuntajärjestelmiin. Maailma oli kuluttaja- ja markkinavetoisuuden suhteen huomattavasti staattisempi paikka kuin nyt. Elettiin enemmän kansallisesti suljettujen ja kollektiivisesti poliittisesti ohjattujen markkinoiden aikaa.

Kun nämä järjestelmät menettivät merkityksensä ja ihmiset siirtyivät tukemaan kuluttaja- ja markkinavetoista järjestelmää, maailmanlaajuinen muutos on ollut nopea.

 

Read more...
 
Yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa - ja toteuttamassa itseään
Monday, 11 March 2013 10:45

15.-16.5.2013 Hanasaari, Espoo

Millaisia ovat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistysten ennaltaehkäisevät lähipalvelut? Miten näiden alojen yhdistykset ovat tarttuneet yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten nuorten syrjäytymiseen tai liikkumattomuuteen? Mitä tarkoittaa uusi kolmas sektori?

Valokuvat: Niklas Meltio

Kolmas lähde huipentaa viisivuotisen kautensa 15.-16.5.2013 järjestettävään ”Yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa – ja toteuttamassa itseään” -päätöstapahtumaan. 150:stä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan yhdistyksestä koostuva kehittämisohjelma takanaan Kolmannella lähteellä on ollut aitiopaikka seurata ruohonjuuritason yhdistysten retkeä palveluiden tuottajaksi vuosina, jolloin kuntakenttä on suurten muutosten edessä.

Tervetuloa mukaan kuulemaan konkreettisia ruohonjuuritason esimerkkejä toiminnasta sekä hankkeen viisivuotisen työn tuloksia uuden kolmannen sektorin kehityksestä ja tulevaisuuden suunnasta! Tapahtuma on maksuton.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen tapahtuman sivulta

 
Nelli Kuokka (ent. Koivisto) siirtyy VALO ry:n palvelukseen
Thursday, 31 January 2013 14:14

Kolmannen lähteen pitkäaikainen projektipäällikkö Nelli Kuokka (ent. Koivisto) siirtyi tammikuun lopussa Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO ry:n palvelukseen. Hänet valittiin arvostuksesta ja resursseista vastaavaksi johtajaksi uuteen, vuodenvaihteessa toimintansa virallisesti käynnistäneeseen liikunta-alan kattojärjestöön.

Read more...
 
Kouvolan kulttuuritoimi lähti rakentamaan uutta kaupunkia yhdistysten kanssa
Tuesday, 29 January 2013 17:42

Nelli Kuokka

Kouvolan kaupungin kulttuuritoimi lähti vuonna 2010 mukaan Salon kaupungin hallinnoimaan valtakunnalliseen Hymykuopat-hankkeeseen. Tarkoituksena oli kehittää taide- ja kotiseutuyhdistyksissä palvelutuotteita, jotka kiinnostavat ja hyödyttävät kuntaa. Uusi Kouvola oli juuri syntynyt kuuden kunnan yhdistymisen myötä, ja kulttuurijohtaja Anne Eriksson näki hankkeen mahdollisuutena ja työkaluna rakentaa uutta kaupunkia ja päästä tekemään töitä yhdistysten kanssa.Hymykuopat-hankkeessa, jossa Kouvolan kaupunki oli mukana, kehitettiin hyvinvointipalveluja muun muassa vanhuksille. Valokuvaaja Niklas Meltio

Read more...
 
Perhesetelin pilotointiin tarvitaan perhekeskeisiä palveluita
Tuesday, 29 January 2013 17:28

Perheseteli

Perheliikuntaverkosto aikoo pilotoida Perhesetelin. Kulttuuri-, ja liikuntasetelin rinnalle suunniteltu Perheseteli aktivoi yksittäisen työntekijän sijaan koko perhettä. Setelin tavoitteena on saada työssäkäyvälle vanhemmalle ja hänen lapsilleen työn ja perheen yhteensovittamista tukeva väline aktiiviseen ja vuorovaikutteiseen vapaa-ajan viettoon. Setelin edellyttämiä palveluja ei vielä juuri ole olemassa, vaikka potentiaalinen kohderyhmä on suuri: lähes miljoona työssäkäyvää vanhempaa ja heidän alle 18-vuotiaat lapsensa.

Perheliikuntaverkosto toivoo, että myös yhdistyssektorilta lähtisi mukaan palveluiden tuottajia, joilla on halua ja mahdollisuus tuotteistaa Perhesetelin kriteerien mukaisia palveluita. Yhdistykset voisivat olla osaamisensa ja valmiin asiakasrajapinnan kautta yhteistyössä myös yritysten kanssa luomassa uutta perhekeskeisempää työhyvinvointikulttuuria.

Perheseteli
Kuva: Perheseteli

Read more...
 
Markkinoistuminen ja kolmas sektori
Wednesday, 12 December 2012 10:54

Arsi Veikkolainen

Markkinoistuminen tulee kolmannelle sektorille. Se näkyy muun muassa ammattimaistumisena, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisena sekä markkinointina. Onko kolmannella sektorilla tässä kehityksessä sananvaltaa? Millä tavoin sektorin tulisi toimia?

Kymmenes ISTR (International Society for Third Sector) -konferenssi 10.-13.7.2012 keräsi Sienaan liki 600 tutkijaa ja asiantuntijaa ympäri maailman vaihtamaan ajatuksia demokratisoitumisen, markkinoistumisen ja kolmannen sektorin suhteista.

Read more...
 
Hankintasopimuksessa riski ja voiton mahdollisuus kohdistuvat palvelun tuottajaan
Tuesday, 04 December 2012 15:21

Nelli Koivisto

Jos sopimuksen pääasiallinen tarkoitus on sopia palvelun ostamisesta, on kysymys hankintasopimuksesta, oli sopimuksen nimi mikä tahansa. Mitä enemmän tullaan sanelusopimukseen, jossa toinen osapuoli määrittää mitä tehdään, sitä enemmän tullaan hankintasopimuksen puolelle. Hankinnasta sovittava korvaus ei ole kuitenkaan aina rahasuoritus vaan taloudellinen arvo, kuten maksuton tila, jonka tuottaja saa käyttöönsä.

Read more...
 
Yhteistyösopimuksessa on kysymys yhteisestä riskien hallinnasta
Tuesday, 04 December 2012 15:18

Nelli Koivisto

Sopimusoikeudelliset asiat nousevat yhä enemmän esiin myös yhdistysten toiminnassa. Jos yhdistyksen ja kunnan välisen sopimuksen sisältö on palvelun ostaminen, on ihan sama, miksi sopimus nimetään. Vaikka se olisi nimeltään avustussopimus tai yhteistyösopimus, hankintalain mukaan on kyse hankintasopimuksesta ja lain soveltamisalaan kuuluvasta asiasta. Yhteistyösopimuksessa kummallakin osapuolella on tavoitteisiin liittyviä velvoitteita, toimenpiteitä ja kustannusvastuuta. Yhteistyösopimuksessa on kysymys yhteisestä riskien hallinnasta.

Read more...
 
Harkitse mahdollisuutesi tarjota uskottava lupaus tarjouskilpailussa
Tuesday, 13 November 2012 14:16

Nelli Koivisto

Hankintojen lähtökohtana on se, että tarjouspyynnöstä käy selkeästi ilmi, mitä pitää tarjota: Ostajan pitää kertoa, mikä hankinnan kohde on ja määrittää sisältö, jolloin tarjoaja voi arvioida hinnan. Tarjouspyynnöstä tulee myös käydä ilmi, millä perusteella paras tarjous valitaan. Yhdistyksen kannattaa punnita tarkkaan mahdollisuutensa tarjota uskottava lupaus, sillä tarjous on sitova.

”Yhdistyksen tulee tarjousta tehdessään huomioida ainakin kolme asiaa: 1. tarjouksen voimassaolo, 2. hinta ja mitä se pitää sisällään ja 3. tärkeimmät sopimusehdot”, tiivisti PTCServices Oy:n asiantuntija, juristi Saila Eskola.

 

Read more...
 
Tasapuolisen kohtelun periaate ohjaa myös pienhankintoja
Tuesday, 13 November 2012 14:12

Nelli Koivisto

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistykset tuottavat tyypillisesti palveluja, jotka ovat julkisen hankintatoimen näkökulmasta niin sanottuja pienhankintoja. Toisin sanoen ne eivät ylitä kansallisia kynnysarvoja. Vaikka pienhankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, niitä ohjaavat periaatteet tulevat lainsäädännöstä.

Parolan koulun liikuntakerho / Hattula. Valokuvaaja Niklas Meltio
Tyypillisiä pienhankintoja, joita kunta ostaa yhdistykseltä, on esimerkiksi uimakoulutoiminta. Kuvassa
Parolan koulun liikuntakerho (KOLIKO-hanke). Valokuvaaja Niklas Meltio.

”Hankintalainsäädäntö perustuu avoimuuteen. Taustalla on ajatus, että kun julkisilla rahoilla tehdään jotain, erilaisilla toimijoilla pitäisi olla mahdollisuus päästä mukaan tarjoamaan palveluja. On luotu pelisäännöt siihen, miten kilpailutus viedään läpi. Pelisäännöillä pyritään turvaamaan hinta-laatu -suhteeltaan mahdollisimman hyvien tuotteiden ja palvelujen saaminen”, kuvasi PTCServices Oy:n asiantuntija, juristi Saila Eskola.

Read more...
 
Tampere ostaa kulttuurialan toimijoilta palveluja vanhuksille
Monday, 15 October 2012 12:50

Päivi Kapiainen-Heiskanen

Elina Willberg Tampereen kaupungista. Valokuvaaja: Johanna Kinnari

”Kulttuuritoimijoiden yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa on mitä parhainta hallintorajat ylittävää yhteistyötä, jossa katsotaan kansalaisten tarpeita ja ohitetaan hallintorakenteet”, koordinaattori Elina Willberg Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen tilaajayksiköstä sanoo.

Viime vuonna päättynyt, 2,5 vuotta kestänyt Kulttuurikaari -hanke toi kulttuuria ja liikuntaa erityisesti laitoshoidossa olevien ikäihmisten ulottuville. Nyt kulttuuri ja liikunta halutaan pysyväksi osaksi ikäihmisten elämää, asuivatpa he sitten palvelutalossa, laitoshoidossa tai omassa kodissaan.

Tavoitteena on kehittää yhteistyölle pysyvä hallinnollinen rakenne, suunnitella toimintatapoja ja rahoitusta.

"Toki vanhusten palvelu- ja päiväkeskuksissa sekä vanhainkodeissa on vieraillut aina esiintyviä taiteilijoita, mutta usein vierailijat ovat olleet harrastelijoita, jotka ovat toimineet vapaaehtoispohjalta. Nyt mukana on ammattitaiteilijoiden yhdistyksiä ja osuuskuntia, joiden kanssa solmitaan sopimukset ostopalveluista. Tällä hetkellä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut hankkii eri kohderyhmille palveluja oman tuotannon lisäksi. Tavoitteena on, että mukaan otetaan myös uusia, pieniä toimijoita", Willberg sanoo.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6